Správa serverů s operačním systémem Linux a Microsoft Windows

Správě serverů s operačními systémy GNU/Linux a Microsoft Windows se věnujeme již více než 15 let od úplných začátků, kdy ještě servery fungovaly bez proaktivního monitoringu, typicky na jediném fyzickém serveru, bez redundantních prvků jako je RAID či Bond, dále pak přes počátky emailové notifikace problémů, offline fail-over řešení v podobě offline připraveného HW až do dnešní doby, kdy už je vše jinak.

V dnešní době již používáme na drtivé většině systémů plně redundantní řešení, kdy provoz odbavují minimálně dva fyzické stroje s redundantním napájením a disky vždy v RAID 1, 5, 6 nebo 10. Samotné servery jsou pak často virtualizované a zvolená virtualizační platforma, v našem případě nejčastěji Proxmox, VMware či Microsoft HyperV, zajišťuje trvalou online synchronizaci všech dat mezi dvěma či více servery. Samozřejmostí v tomto modelu je možnost online migrace virtuálního stroje mezi hypervisory. Jak hypervisory tak samotné virtuální stroje s OS GNU/Linux jsou napojeny na 24/7 proaktivní monitoring, který trvale hlídá nejen dostupnost provozovaných služeb, ale jejich výkon a upozorňuje administrátory i na drobné odchylky od běžného provozu, což nám dává možnost včasné a rychlé reakce na blížící se problém.

Zároveň je nám jasné, že základem zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti spravovaných systémů je správně vedená evidence a v maximální možné míře jednotnost jak prostředí tak prováděných operací. Z toho důvodu se u nás soustředíme na DevOps a každou opakující se operaci se snažíme zobecnit a standardizovat pomocí nástrojů jak je Ansible, SaltStack ci Gitlab CI. Samozřejmostí je centrální management úkolu, požadavků od zákazníků, ale i incidentů z monitoringu, který je dostupný jak administrátorům tak i zákazníkům a který poskytuje neocenitelné info k kompletní historii stroje či služby a všech plánovaných či vynucených zásahů. Díky tomu se nám daří v maximální možné míře eliminovat opakující se incidenty.

Samozřejmě selhat může vše a i na tuto variantu se snažíme být připraveni a to pomocí dvojitého a plně monitorovaného systémů zálohování, kde jedna záloha typicky probíhá blokově - na úrovni kopie image celého stroje a druhá souborově - nad vybranými adresáři v rámci operačního systému. V případě databází se zálohy provádějí nativními prostředky, které zajišťují konzistenci dat v záloze.

Každá z uvedených záloh se typicky provádí na samostatnou lokalitu a obě tyto zálohy jsou opět automatem kontrolovány, že proběhly, že skončily v předpokládaném čase a že mají očekávané parametry z pohledu velikosti dat a počtu souborů.

Součástí našeho pojetí správy není jen udržení serverů v chodu, či běžné bezpečností aktualizace, ale jedná se komplexní službu, řešící celý životní cyklus serveru od instalace, přes proaktivní monitoring, vlastní propracovaný zálohovací systém, k návrhům optimalizace výkonu a bezpečnosti až k udržované provozní dokumentaci. To vše s cílem dlouhodobého a bezproblémového chodu vašich aplikací a serverů.

Přesto, že název služby - tedy Správa serverů - je v případě GNU/Linux i Microsoft Windows shodný, v praxi se jedná o poměrně rozdílná prostředí i činnosti, které řeší oddělený týmy, kde každý se specializuje právě na jednu rodinu operačních systémů. Díky tomuto rozdělení, můžeme efektivně optimalizovat průběžně doplňování znalosti v jednotlivých týmech a následně vám poskytnout službu realizovanou úzce zaměřenými a vysoce kvalifikovanými odborníky.

Správa serverů s operačním systémem Linux a Microsoft Windows

Správa serverů Linux

Projekt Linux je na světě již od roku 1991, kdy první verzi publikoval Linus Torvalds a za tu dobu urazil velice dlouhou a nesmírně zajímavou cestu, od malého akademického projektu až k bezesporu nejrozšířenější operační systém pro servery, ale i další zařízení, na světě. Naše společnost, respektive její zakladatelé, se o Linux zajímají a používají jej od samého počátku.

Zjistit více

Správa serverů Microsoft Windows

Přesto, že prostředí webových, výpočetních, ale například poštovních serverů již řadu let vévodí spíše Linuxové stroje, ve firemním prostředí má rodina produktů společnosti Microsoft stále své pevné místo, které se v poslední době, především s příchodem Microsoft Office 365 a Microsoft Azure, tedy přechodem od on-premise řešení do cloudového prostředí, začíná pomalu zvětšovat.

Zjistit více

Kontakty

Podpora linuxu

Podpora Linuxu

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Podpora Windows

Podpora Windows

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Dostupná v běžné pracovní době.