Zálohování

Dlouholetá zkušenost se správou operačních systémů, serverů a celých počítačových sítí nás naučila, že nejdůležitější částí spravovaných systémů jsou data a zároveň, že selhat může v systému úplně cokoliv. A proto se snažíme i na tuto situaci být vždy připraveni a klademe, kromě bezpečnosti a předcházení krizovým situacím, maximální důraz na kvalitní, pravidelné a dohledované zálohování, které nám umožní v co nejkratší době obnovit systém ať už po HW/SW závadě, ale i po chybě uživatele. A jelikož i zálohovací systém může selhat, nabízíme našim zákazníkům i možnost geograficky oddělené a synchronizačně zpožděné zálohy, díky čemuž nepřicházíme o zálohy ani v případě výpadku zálohovacího pole či celé jedné zálohovací lokality. Tam kde je to možné používáme zálohovací řešení kde není záloha přímo přístupná ze zálohovaných strojů a tak ani při napadení zálohovaného stroje ransomwarem nemůže být záloha zašifrována. Nad výstupy ze zálohovacích systémů stavíme analytické nástroje, které porovnávají velikost zálohy, dobu běhu a počet zazálohovaných souborů a upozorňují na anomálie, které naznačují, že záloha neproběhla standardním způsobem.

Zálohování

Kontakty

Podpora linuxu

Podpora Linuxu

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Podpora Windows

Podpora Windows

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Dostupná v běžné pracovní době.