Poradenství a testovaní IT bezpečnosti

Bezpečnost v IT je v dnešní době velice často skloňované téma, ale ve většině firem velice málo či dokonce vůbec neřešené. Je to z pochopitelných důvodů, bezpečnost na první pohled více bere než dává a to jak v z hlediska finančních nákladů tak i z hlediska pohodlí uživatelů.  Ale jen na první pohled, neboť náklady na opravu škod po bezpečnostním incidentu mohou násobně převyšovat investice do IT bezpečnosti a bohužel často nastávají i situace, kdy kompletní obnova není možná. A právě na bezpečnost se ve všech našich službách i řešeních snažíme klást maximální důraz a a upozorňovat zákazníky na možné problémy, realisticky zhodnotit rizika a navrhnout jejich vhodné řešení. Tyto služby poskytujeme jak jako součást standardních služeb našim zákazníkům, kterým se staráme o servery či vyvíjíme software, tak umíme IT bezpečnostní poradenství a následnou implementaci řešení nabídnout i jako samostatnou službu. Jelikož bezpečnost není jeden kus hardwaru či jedno nastavení, je i rozsah nabízených služeb široký od základní IT auditů, přes dohledovou část zahrnující například monitorovací služby, k návrhu a nastavení zálohovacích systémů a schémat až k penetračním testům a hledáním chyb v kódu aplikací.

Poradenství a testovaní IT bezpečnosti

Máte zájem o poradenství a testování IT bezpečnosti? Kontaktujte nás

Kontakty

Podpora linuxu

Podpora Linuxu

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Podpora Windows

Podpora Windows

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Dostupná v běžné pracovní době.